Korisnički računi i korisnici

Neprestano radimo na poboljšanju i modernizaciji našeg korisničkog centra. Dana 01.01.2021 uveli smo inovaciju u upravljanju računima i naloga, koju bismo želeli detaljnije da opišemo u ovom članku.

Želeli bismo da istaknemo da nema potrebe da naši korisnici deluju ako ne žele da koriste nove funkcije. Prijava (login) i rukovanje ostaju isti za vas. Pogotovo ako ste privatan korisnik, većinom ove funkcije neće biti potrebne (jer će takvi korisnici imati samo jedan račun i jednog korisnika).

Kao što je već pomenuto u naslovu, sada pravimo razliku između korisničkih računa i korisnika.

Korisnički račun

Korisnički račun (u daljnjem skraćeno račun) može biti posvećen osobi, kompaniji ili čak projektu. Sadrži sve proizvode, domene i račune za ovu osobu, kompaniju ili projekat.

Korisnik

Jednostavno rečeno, korisnik je e-mail adresa dodeljena određenoj osobi. Nijedan proizvod ili račun nisu direktno dodeljeni korisniku.

Interakcija između računa i korisnika

Račun se može dodeliti više korisnika; jedan račun uvek ima jednog korisnika vlasnika.

To znači da ako kod nas naručite proizvod kao novi korisnik, sistem prvo kreira vašeg korisnika (e-mail adresu), zatim račun kojem se dodeljuje proizvod. Automatski postajete vlasnik računa. Ako, na primer, želite da napravite sopstveni račun za jednog od svojih klijenata, možete ostati prijavljeni sa svojim korisnikom i jednostavno kreirati novi korisnički račun tokom naručivanja. Tada ste automatski vlasnik dva računa, pri čemu su računi i proizvodi dva računa strogo odvojeni.

Korisnik računa može pozvati druge korisnike kako bi dobili pristup računu. Vlasnik može odrediti kojim funkcijama korisnik može pristupiti (npr. samo fakturama, samo domenama ili svemu).

Računi / fakture

Sve fakture za račun ne izdaju se na ime korisnika, već na kontakt podatke računa. Ako radite kao agencija, pomoću nje možete stvoriti zaseban račun za svakog vašeg klijenta, za koji se izdaju računi/fakture.

Međutim, ako želite da vam se fakture i dalje izdaju na vaše ime, možete stvoriti takozvani „kontakt“ kojem se fakture izdaju. Zatim možete da nastavite da kreirate odvojene korisničke račune za svoje klijente (i da im omogućite pristup), ali fakture su i dalje na vaše ime (ili ime kontakta).

Proma vlasništva

Ako želite da promenite vlasnika računa, u bilo kom trenutku možete kontaktirati našu korisničku podršku. Da bi to uradili, trenutni vlasnik mora otvoriti novi tiket i poslat nam e-mail adresu (= korisnika) novog vlasnika.

Korisnički centar

Dodjela korisnika na korisničke račune vrši se putem korisničkog centra. Da biste to uradili, kliknite na svoje ime u gornjem desnom uglu, a zatim na „Korisnici“. Na ovoj stranici možete videti sve korisnike (uključujući i vašeg) koji su dodeljeni vašem / ovom računu.

Ako je vašem korisniku dodeljeno više korisničkih računa, od vas će se nakon svake prijave tražiti da izaberete račun na koji želite da se prijavite. Da biste promenili račun, kliknite dve strelice u gornjem desnom uglu da biste se vratili na izbor.

Ako vam je potrebna podrška oko implementacije, slobodno nas kontaktirajte u bilo kom trenutku. Rado bismo vam pomogli da pronađete idealnu strukturu za svoje projekte i korisničke račune.

Leave a Comment

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *