Prikaz rezervne slike umesto obrisane (NGINX)

Ovaj članak opisuje korake kako da postavite rezervnu sliku koja će se prikazivati u slučaju da stvarna slika više ne postoji. Npr. ukoliko imate blog i izbrisali ste stare slike, ovom metodom možete prikazati drugu sliku, umesto da se pojavi greška ili ikonica da (obrisana) slika više ne postoji.

Ovaj članak se odnosi samo na naše cloud hosting pakete.

Potrebna su samo tri reda koda koje treba dodati u konfiguraciju servera (NGINX u našem slučaju).

  1. Prijavite se u cloud panel.
  2. U glavnom meniju kliknite na Aplikacije pa zatim na željenu domenu.
  3. Kliknite na Postavke stranice u meniju aplikacije i pređite na dnu stranice.
  4. Kliknite na karticu Dodatna konfiguracija servera.

Dodajte sledeći kod na kraj postojećeg koda (ako postoji):

location ~* \.(?:jpg|jpeg|gif|png)$ {
   include dihost_params_static;
   expires 60d;
   try_files $uri /wp-content/uploads/default_image_fallback.jpg;
}

Rezervna slika mora da se otpremi na putanju prikazanu u gornjem kodu. Putanja se može promeniti i ne mora biti unutar wp-content foldera.

Sačuvajte promene i nakon jednog minuta sve JPG, JPEG, GIF i PNG slike, koje više ne postoje, prikazaće rezervnu sliku.

Leave a Comment

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *